20.10.2015
Автор Nina Stoyanova

Официално видео от откриване на бизнес хотел Olives City Hotel