10.11.2017
Автор Nina Stoyanova
0

Изясняването на основните моменти на семинара като място на провеждане – избраният бизнес хотел, дата, ден и час на мероприятието, следва определянето на ценовите параметри. В зависимост от определения брой очаквани гости, допълнителните изисквания като кетъринг, кафе паузи и други, избраната конферентна зала, която ще бъде ангажирана, необходимото оборудване за семинара – озвучаване, технически средства за презентация и т.н. следва да се определи и евентуалния брой гости. Когато този момент не е ясен може да се договори с избраният бизнес хотел вариация на определения брой гости в рамките на дадено число. В случаите, когато има известен брой неясни цифри следва да се уговори възможността за доставяне на допълнителни помощни материали и допълнителни порции храна по време на събитието.
Материали за събитието
Много често различните семинари се промотират освен чрез печатни материали и онлайн. Когато се изготвят различните материали може да се говори с бизнес хотела, който ще поеме домакинстването. Когато и двете страни са съгласни може да се добави логото на хотела в материалите. Във всички листовки и реклами трябва задължително да присъства информация за контакт с организаторите, дата, начален час, продължителност и разбира се темата и лекторите на събитието.
В същото време организаторите, заедно с избрания бизнес хотел, който ще бъде домакин на събитието трябва да се уточни осигуряването на съответните материали за всеки участник. Когато се наложи бизнес хотелът разполага със съответната техника и може да предостави различни офис услуги – например разпечатване на програмата или други необходими материали.
Посрещане и настаняване на гостите
Кой ще се заеме с посрещането и настаняването на гостите – представител от бизнес хотела или от компанията? Дали всеки посетител ще има определено, предварително надписано място или всеки ще седне, където му е удобно? Как ще става регистрацията на гостите – в момента на пристигането или след като вече всички са дошли? Как ще бъдат разпределени личните вещи на гостите, дали ще им бъде позволено да ги вземат със себе си или ще им се осигури гардероб. Как ще бъдат разпределени кафе паузите – дали гостите ще бъдат съпроводени до ресторанта на бизнес хотела или храната и напитките ще им бъдат приготвени и поднесени предварително? Уточняването на всички тези детайли с персонала на бизнес хотела спомага за спазването на реда и последователността на бизнес събитието.
Преди изпълнението на събитието
Когато вече всичко е готово и до старта на семинара остават броени часове следва да се направи последна проверка на: работата на техниката и презентациите на лекторите, оформлението на залата и разпределението на материалите по местата на гостите, мястото за вход и ако е необходимо там да се оставят определени информационни брошури.

Вашият коментар